Lista definitiva de persoas aspirantes admitidas con puntuación e número de orde

Lista definitiva de persoas aspirantes admitidas con puntuación e número de orde