Lista definitiva de aspirantes excluídos

Lista definitiva de aspirantes excluídos