Lista definitiva de aspirantes admitidos con puntuación e número de orde

Lista definitiva de aspirantes admitidos con puntuación e número de orde