Facultativo especialista de Radiofarmacia

Facultativo especialista de Radiofarmacia

Resolución do 16 de abril de 2012 da Dirección Galaria, empresa pública de servizos sanitarios, pola que se regula a confección das listas de contratación temporal de especialistas en radiofarmacia para a Unidade de Radiofármacos PET Galicia de Santiago
 
Publicación: 25/06/2012
Prazas: 1