Facultativo especialista de área de radiodiagnóstico

Facultativo especialista de área de radiodiagnóstico

Resolución do 16 decembro de 2015 da Dirección Xerencia de Galaria,  empresa pública de servizos sanitarios pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamentode interinidade en praza vacante, a cobertura dunha praza da categoría de facultativo especialista de área de radiodiagnóstico
 
Publicación: 22/01/2016
Prazas: 1