Facultativo especialista de área de medicina nuclear

Facultativo especialista de área de medicina nuclear

Resolución do 1 de setembro de 2015 da Dirección Xerencia de Galaria, empresa pública de servizos sanitarios pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade en praza vacante, a cobertura dunha praza da categoría de facultativo especialista de área de medicina nuclear.
 
Publicación: 21/09/2015
Prazas: 1