Facultativo especialista de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Facultativo especialista de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Resolución de 18 de xuño de 2015, do Xerente de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca, para a vinculación temporal por concurso de méritos, unha praza de facultativo especialista de área da especialidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Publicación: 09/07/2015
Prazas: 1