Relación definitiva de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Selección Temporal) - Técnico(a) en coidados auxiliares de enfermería

Relación definitiva de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Selección Temporal) - Técnico(a) en coidados auxiliares de enfermería