F.E.A de Pneumoloxía. Hospital Comarcal de Monforte

F.E.A de Pneumoloxía. Hospital Comarcal de Monforte