EXPERTA-O EN TERAPIAS CELULARES

EXPERTA-O EN TERAPIAS CELULARES

Resolución do 30 de setembro de 2020 da Dirección de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., pola que se convoca, para contratación de duración determinada, a cobertura dun posto de Experta/o en Terapias Celulares. Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 31 de decembro de 2019 (Programa Talento Sénior. Axudas para a contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i. Código IN858A. RIS3 Programa Emprendemento Innovador).

Prazo de presentación de candidaturas: Do 3 ao 21 de outubro de 2020.​​​

Prazo de reclamación lista provisional: Do 21 ao 25 de novembro de 2020.​​​​​