EXPERTA-O EN TERAPIAS CELULARES

EXPERTA-O EN TERAPIAS CELULARES

2 de Outubro de 2020

Resolución do 30 de setembro de 2020 da Dirección de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., pola que se convoca, para contratación de duración determinada, a cobertura dun posto de Experta/o en Terapias Celulares.
Prazo de presentación de candidaturas: Do 3 ao 21 de outubro de 2020.