Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) superior en laboratorio de diagnóstico clínico [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) superior en laboratorio de diagnóstico clínico [Actualización a 31/10/2019]