Lista provisional de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) de grao medio en prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2019]

Lista provisional de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) de grao medio en prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2019]