Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) tras recursos administrativos e cambios de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) tras recursos administrativos e cambios de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral

Só con efectos para a quenda de Selección Temporal
 
Data de efectos: 17 de novembro de 2017.