Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Facultativo(a) de área de psicoloxía clínica [Actualización a 31/10/2020]

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Facultativo(a) de área de psicoloxía clínica [Actualización a 31/10/2020]