Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) especialista de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2017]

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Técnico(a) especialista de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2017]