Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Enxeñeiro(a) Técnico(a)

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Enxeñeiro(a) Técnico(a)