Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes excluídos(as) - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2019]