Coordinador/a Técnicos Superiores

Coordinador/a Técnicos Superiores

Resolución do 14 de xullo de 2016 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca a provisión do posto de Coordinador/a de Técnicos Superiores do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Área Sanitaria Pontevedra.
 
Publicación: 12/08/2016
Prazas: 1