ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

Resolución do 2 de maio de 2024 da Dirección Xerencia de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., pola que se convoca, para contratación laboral indefinida, o proceso de selección por concurso-oposición, para a cobertura dunha praza de Enxeñeiro/a para o Centro de Fabricación de Inmunoterapias Celulares Avanzadas da Unidade de Produción de Fármacos, situado en Santiago de Compostela.

Prazo presentación de candidaturas: do 14 de maio ata o 13 de xuño de 2024 (ámbolos dous incluídos).