Diversas prazas FEAS de EOXI Ferrol

Diversas prazas FEAS de EOXI Ferrol

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2018 da xerencia de xestión integrada de Ferrol pola que se convocan, para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas a categoría de Facultativo Especialista de Área  (Alergoloxía, Anestesia e Reanimación, Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Endocrinoloxía e Nutrición, Farmacia Hospitalaria, Medicina Física e Rehabilitación, Medicina Interna, Microbioloxía e Parasitoloxía, Nefroloxía, Neuroloxía,  Obstetricia e Xinecoloxía, Otorrinolaringoloxía, Pediatría, Pneumoloxía e Uroloxía).
Publicación: 20 de agosto de 2018
Plazas: 34