Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 8 de xullo de 2016 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se convoca proba selectiva de carácter Teórico para a cobertura de dous postos de Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información, mediante vínculo de interinidade en praza vacante.
 
Publicación: 13/07/2016
Prazas: 2