Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo de 2 de facultativos especialista de área en farmacia hospitalaria na Subdir. Xeral de Farmacia da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo de 2 de facultativos especialista de área en farmacia hospitalaria na Subdir. Xeral de Farmacia da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Cargando