Convocatoria Técnico Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información - EOXI Vigo

Convocatoria Técnico Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información - EOXI Vigo

Resolución do 24 de decembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca proba de carácter teórico-práctico para a cobertura dun posto de Técnico Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información e dous postos de Técnico de Xestión de Sistemas e Tecnoloxías da Información, mediante vínculo en praza vacante da EOXI de Vigo
 
Publicación: 26/12/2018
Prazas: 1