Concurso de traslados aberto e permanente 2023

Concurso de traslados aberto e permanente 2023

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG núm. 184 do 27 de setembro), pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Prazo de reclamacións: do 28 de setembro ao 11 de outubro de 2023 (10 días hábiles)
Forma de presentación: nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberán dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.