Caixón de suxestións

Caixón de suxestións

Este caixón de suxestións está xestionado pola Dirección Xeral de Recursos Humanos, co fin de que o persoal da Organizacion achegue aportacións e medidas de interese para acadar a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde.

Enviar un e-mail a:

 

Plan.Igualdade@sergas.es