Coordinador/a de técnicos de laboratorio

Coordinador/a de técnicos de laboratorio

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2020 pola que se convoca a provisión do posto de coordinador/a de técnicos de laboratorio.