Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Técnico(a) superior en imaxe para o diagnóstico [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Técnico(a) superior en imaxe para o diagnóstico [Actualización a 31/10/2019]

Data de efectos: 22 de decembro de 2020.
 
Só con efectos para a Quenda Libre.