Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos administrativos - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras resolución de recursos administrativos - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2019]

Data de efectos: 27 de xaneiro de 2021.
 
Só con efectos para a Quenda Libre.