Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) de grao medio en prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación - Técnico(a) de grao medio en prevención de riscos laborais [Actualización a 31/10/2019]