Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Enfermeiro(a) [Actualización a 31/10/2019]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Enfermeiro(a) [Actualización a 31/10/2019]

Data de efectos: 11 de decembro de 2020.
 
Só con efectos para a Quenda Libre.