Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación [Cambio de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación [Cambio de área por motivos de conciliación da vida familiar e laboral]

Rexeneración en virtude de acordo da Comisión central de seguimento, do 2 de decembro de 2016.
 
Data de rexeneración: 15/12/2016.