Técnico/a Xestión Sistemas e Tecnoloxías Información

Técnico/a Xestión Sistemas e Tecnoloxías Información

Resolución do 8 de febreiro de 2017 da Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés, pola que se convoca proba selectiva de carácter teórico para a cobertura dun posto de Técnico/a de Xestión en Sistemas e Técnoloxías da Información, mediante vínculo de interinidade en praza vacante.
 
Publicación: 10/02/2017
Prazas: 1