Convocatoria selección temporal FEAS da EOXI Coruña

Convocatoria selección temporal FEAS da EOXI Coruña

Resolución de 21 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca para vinculación temporal a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da devandita Xerencia.
 
Publicación: 12/12/2017
Prazas: 26