Resolución do 09/01/2019 da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se somete a información pública o proxecto sectorial para ampliación do Hospital Gran Montecelo

Resolución do 09/01/2019 da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se somete a información pública o proxecto sectorial para ampliación do Hospital Gran Montecelo

Cargando