Normativa xeral sobre integración informática de equipamento

Normativa xeral sobre integración informática de equipamento

Información sobre normativa aplicable nos procesos de adquisición de equipamento relativos á integración informática deste cos sistemas de información corporativos