Normativa e Lexislación propia, estatal e europea relacionada.

Normativa e Lexislación propia, estatal e europea relacionada.

Nesta sección está dispoñible documentación de normativa e lexislación tanto propia como estatal ou europea aplicable ao equipamento en Diagnóstico pola Imaxe e Radioterapia e á integración informática de equipamento.