Contratación do Servizo de Realización de Probas de Laboratorios Externos

Contratación do Servizo de Realización de Probas de Laboratorios Externos

De acordo co establecido no artigo 40 da Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública, antes de iniciar o procedemento de contratación e con vistas a preparar e informar ós poderes económicos sobre os plans do Servizo Galego de Saúde, 

Convócase a todos os interesados a participar na presentación pública da consulta preliminar, que terá lugar: 
 
Data: 10/04/17 
 
Hora: 11:00 h 
Lugar: Sala 2-1 da 2ª planta do Edificio Administrativo de San Lázaro. Santiago de Compostela. A Coruña ​