Proxecto Activage

Proxecto Activage

ACTIVAGE (ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well)

activage-logo.png  
Galicia, con mais de 2.8 millóns de cidadáns ten un dos mais alta porcentaxe de maiores da unión europea, cunha taxa cada vez maior de enfermidades crónicas.
O Servizo Galego de Saúde está a impulsar o fomento da innovación dirixida a mellorar a atención no paciente apoiándose nas tecnoloxías da información.
O proxecto ACTIVAGE, mediante un ecosistema europeo interoperable e aberto da internet das Cousas (LoT, Internet of things), permitirá o despregamento e operación a gran escala do solucións e servizos baseados en LoT de Active & Healty Aging.
Os principais obxectivos sociais deste proxecto piloto son:​
  • ​Aumentar a seguridade das persoas maiores, permitir a súa continuidade na súa propia contorna de vida e a mellora das súas relacións sociais.
  • Reducir o impacto negativo da deterioración física e / ou cognitivo das persoas de máis de 60 anos de idade con enfermidades crónicas para continuar coas súas actividades diarias.
  • Mellorar os estilos de vida saudables das persoas maiores de 60 anos
  • Reducir a carga crecente de enfermidades crónicas non transmisibles
  • Mellorar a calidade de vida e o estado de saúde en pacientes con enfermidades crónicas.
Neste proxecto, participan de forma colaborativa o Servizo Galego de Saúde, Televés, Cruz Roja Española, Fundación Vodafone, Fundación Tecsos e a Universidad Politécnica de Valencia