Trazabilidade integral de doentes e recursos

Trazabilidade integral de doentes e recursos

  • Definir un sistema integrado que facilite que os profesionais coñezan en calquer momento a localización física dos pacientes e profesionais, así como a actividade programada que se vai a realizar sobre eles.
  • Mellorar os fluxos de traballo e a coordinación dos recursos