Transferencia e difusión de resultados

Transferencia e difusión de resultados

  • Desenvolver productos de alto valor a partir dos proxectos de innovación sanitaria realizados que xeren impacto socioeconómico na rexión.