Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador

Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador

  • Desenvolver sistemas de diagnóstico asistido por ordenador mediante imaxe médica que poda dar servizo a varias unidades de distintos hospitais permitindo a automatización de procesos.