Sistema intelixente de alertas multinivel

Sistema intelixente de alertas multinivel

  • Desenvolver un motor de reglas de decisión que permita identificar información e resultados relevantes dentro dos sistemas de historia clínica electrónica e xerar alertas intelixentes por diferentes canais.
  • Permitir ao médico ter coñecemento instantáneo de avisos que podan ser de vital importancia para a seguridade do paciente.