Sistema integrado de información e xestión de datos clínicos e epidemiolóxicos

Sistema integrado de información e xestión de datos clínicos e epidemiolóxicos

  • Implementar unha solución de importación, transformación e normalización da información clínica en formato non estructurado, con funcionalidades de anonimización que permita a explotación de toda a información sanitaria en formato dixital con fins de xestión e investigación. Esto permitirá recoller datos epidemiolóxicos dunha forma automatizada e explotar datos con fins de investigación, para incrementar o coñecemento sobre a historia natural das enfermedades.