Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica

Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica

  • Implementar unha solución de dixitalización de información médica en papel con funcionalidades de indexación e de almacenamento e custodia dixital. A solución proporcionará tamén un sistema de búsqueda de información e de análisis de información para proporcionar valor á información dixitalizada.