Resultado enquisa CPI

Resultado enquisa CPI

Realizouse unha enquisa entra as distintas empresas adxudicarías (directas e subcontratadas) dos contratos CPI no marco dos proxecto H2050 e Innova Saúde.
O número de empresas beneficiarias das contratacións CPTI para o proxecto H2050 foi de 15 en total, 9 como adxudicatarias de maneira directa e 6 como empresas subcontratadas. O 53% destas empresas responderon á enquisa.
No caso do proxecto Innova Saúde o número de empresas beneficiarias das contratacións CPTI foi de 27 en total, 13 como adxudicatarias de maneira directa e 14 como empresas subcontratadas. En CPP o número de empresas beneficiarias foi de 5. O 66% destas empresas responderon á
Enquisa.
Resultado encuesta.JPG