Punto de Atención Diagnóstico-Terapéutico Móbil

Punto de Atención Diagnóstico-Terapéutico Móbil

  • Desenvolver unha estructura modulada sobre a plataforma dun camión con funcións de puntos de atención diagnóstico-terapéutica móbiles. Os camións transladaranse en función da demanda e as necesidades dunha población concreta. Ex. Atención en zonas xeográficamente alexadas, situacións de crise, etc.