Preservacion da Información Clínica

Preservacion da Información Clínica

  • Definición dun modelo funcional para a xestión eficiente do almacenamento de grandes volúmenes de información sanitaria.
  • Implementación dun sistema que xestione de forma automática a información clínica que se debe conservar por periodos variables según a normativa sobre información e historia clínica electrónica.