Obxectivos do proxecto Innova Saúde

Obxectivos do proxecto Innova Saúde

Dentro dos obxectivos principais do proxecto Innova Saúde atópase:
  • Establecer un modelo de innovación aberta entre os diferentes axentes do sector sanitario da Comunidade Autónoma de Galicia que permita transformar os seus coñecementos, capacidades e potencialidades en valor.
  • Buscar de forma sistemática e planificada solucións innovadoras que respondan os retos e necesidades presente e futuras dos sistemas sanitarios. Xestionar os resultados dos proxectos desde a súa xénese, para asegurar que os seus resultados implantar e beneficien ao maior número de pacientes, non finalizándose coa realización dun piloto.
  • Desenvolver modelos de negocio para explotar os produtos e servizos que se xeren, no marco dos proxectos colaborativos que se realicen.
  • Agrupar empresas complementarias, de diferentes sectores, na contorna de proxectos tractores sanitarios de alto valor que permitan a apertura de novas liñas de negocio e a entrada en novos mercados, favorecendo o crecemento do sector na Comunidade Autónoma de Galicia e de todo o sector en España.
  • Establecer un novo modelo de relación que permita sinerxia áxiles e perdurables entre os diferentes axentes do ecosistema sanitario; Servizo Galego de Saúde (SERGAS), diferentes administracións como o Ministerio de Economía e Competitividade, empresas e centros de coñecemento.
  • Desde o InnovaSaúde, promoverase a Compra Pública de Innovación (CPI), un instrumento de política de innovación que ten como último obxectivo dinamizar a innovación e a internacionalización mediante a articulación e fortalecimento da demanda tecnolóxica. A CPI supoñerá un motor para a innovación sanitaria e a xeración de novos bens e servizos cos que o sector empresarial poderá competir a nivel internacional.