Novo HIS 2050. Sistema Integral de Xestión de Pacientes

Novo HIS 2050. Sistema Integral de Xestión de Pacientes

  • Definir un novo modelo funcional para os hospitais, que integre os fluxos necesarios entre o hospital e as distintas entidades que deben proporcionar a atención sanitaria dentro dun modelo centrado no proceso de atención ao paciente.
  • Reducir o tempo de estancia do paciente no hospital e trasladar os procesos de hospitalización a outros escenarios como poden ser o domicilio do paciente ou outras unidades de atención ambulatoria.