TELEA (Plataforma de teleasistencia domiciliaria)

TELEA (Plataforma de teleasistencia domiciliaria)

  • Trátase dunha plataforma de asistencia domiciliaria integrada cos sistemas de información corporativos que facilita o acceso telemático do paciente a diversos servizos asistenciais e permite o control asistencial de pacientes no seu domicilio.
  • O piloto levou a cabo nunha área de referencia con poboación maioritariamente urbana (EXOI da Coruña) e noutra área rural e de moi baixa densidade de poboación (EOXI Ourense).

is-telea.png